Спеціалізації

ХРИСТИЯНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА

Інститут  готує професійних журналістів-християн, які працюють як в світських, так і в християнських Засобах Масової Інформації. Журналістів, місія яких нести Слово Боже тими методами і на тому місці де кожен з них знаходиться.

Студент має можливість не лише здобути ґрунтовні фахові знання з журналістики, але й взнати тонкощі та специфіку роботи християнина як в світських, так і в християнських ЗМІ. Поєднання навчання з творчими ініціативами дає можливість вже в стінах інституту розкрити свої здібності, вміння і бажання.

Важливе значення для розвитку факультету мають його різнобічні зв’язки з вітчизняними та зарубіжними спеціалістами в сфері суспільної комунікації.

ПОДРУЖНЬО-РОДИННА

Інститут готує кваліфікованих інструкторів, для праці з дітьми, молоддю, батьками, вчителями з питань природного планування сім’ї, подружнього та сімейного життя. Інструктори, або сімейні консультанти, зможуть представити науку про подружжя, сім’ю та виховання більш широкому колу людей на основі християнського католицького вчення та використання надбань психології, педагогіки і соціології.

Інструктори в парафіях допомагають в підготовці парам, що готуються до таїнства Подружжя. Навчають  і пропагують здоровий спосіб сімейного життя, родинні цінності, засади правильного виховання дітей і молоді.

Інститут займається підготовкою кадрів для праці в парафіях, консультаційних центрах при релігійних та державних установах.

ПЕДАГОГІЧНО-КАТЕХИТИЧНА

Інститут готує  дипломованих катехитів та вчителів християнської етики, завданням яких є виховання у вірі та християнській моралі різних вікових груп: дітей, молоді, дорослих, людей похилого віку, неповносправних.

На педагогічно-катехитичній спеціалізації студенти вивчають основні катехитичні дисципліни:

  • Історію катехизи;
  • Фундаментальну катехитику;
  • Матеріальну катехитику;
  • Формальну катехитику;
  • Детальну катехитику.

Крім того в програму спеціальзації входять педагогічні та психологічні дисципліни.

В навчання входять також практичні заняття з катехизи, які відбуваються кожного семестру. Вони дозволяють майбутнім катехитам набути цінний досвід для майбутнього служіння при парафіях, в дитячих садках, школах та вищих навчальних закладах.

Студенти беруть участь в опрацюванні катехитичних програм та матеріалів.

САКРАЛЬНА МУЗИКА

Інститут Богословських Наук – це поки що єдиний навчальний заклад  в України, який готує дипломованих  органістів та спеціалістів сакральної музики та хороведення. Студенти на цій спеціалізації вивчають дисципліни сакральної музики та літургійні дисципліни, хоровий спів. Крім того є багато практичних занять, на яких студенти опановують методику гри на органі – основному інструменті церковної сакральної музики. Також є багато занять з одно- і багатоголосого хорового співу. Випускники цієї спеціальності забезпечують музичний супровід під час Святої Літургії, організовують церковні хори.

Поділитися: